מערכות כיבוי אש מתקדמות

מערכות כיבוי אש מתקדמות

מערכות כיבוי אש מצוידות בשלושה דרגים של פעולה: גילוי, פיקוד ותגובות מערכת. דרג הגילוי מורכב מגלאים אשר תפקידם לגלות את השריפה באמצעות אינפרא אדום המזהה גוף חם בתנועה. הגלאים מדווחים על הגילוי לדרג הפיקוד, שהוא לוח הפיקוד של המערכת. האחרון מורה על הפעלת אמצעים לתגובות מערכת שהוגדרו בה. אם הוגדרה השמעת רעש, תופעל סירנה. אם הוגדר חיוג, חייגן אוטומטי יחייג לשירותי הכיבוי. אם הוגדרה התזת מים, ספרינקלרים יופעלו ויתיזו מים לעבר מקורות הדליקה. ניתן להגדיר PER גלאי גם כמה תגובות מערכת בהתאם לצורך.

הגדרת תגובות מערכת במערכות כיבוי אש

חד הגנתי – לכל גלאי מותקנת תגובה אחת. לדוגמה, בלובי של המשרד, אם תפרוץ שריפה – תופעל אזעקה, במסדרון של המשרד אם תפרוץ אזעקה יופעל ספרינקלר, ובחדר המנהל אם תפרוץ שריפה החייגן יחייג למכבי האש. כמובן שהאחרון הוא תרחיש לא ראלי, שהובא כדוגמה לימודית בלבד. חייגן הוא דוגמה טובה מאד לשיטות הגנה אחרות שנלמד עכשיו.

מותנה – תגובת מערכת מותנה היא תגובה במסגרת מערכות כיבוי אש, אשר אם אמצעי כלשהו עובד, הוא גם עובד. ניתן להתנות גם על פי תגובה וגם על פי גלאי. לדוגמה, אם חיברתם את הסירנה לגלאי מס' 1, ניתן לתכנת במערכת שאם גלאי מס' 2 מגלה משהו, על אף שסירנה מס' 1 לא מחוברת אליו, היא תפעל.

משורשר – מקרה פרטי של מותנה. משרשרים 2+ תגובות מערכת. לדוגמה: אם הסירנה עובדת, הפעל חייגן והתז מים מהספרינקלר. 

מערכות כיבוי אש מתקדמות

מערכת כיבוי אש והבית הפרטי

כמובן שעיקר תחום כיבוי האש מרוכז סביב העסקים והמוסדות. על פי דרישות התקן אין חובה חוקית לבית מגורים להצטייד במערכות כיבוי. אם כדיירים – תבקשו בכל זאת להגן על עצמכם ברמת המקסימום, אפשר להצטייד ברכיבים כמו גלאי עשן עצמאי שלא דורש חיבור לשום מערכת ולשום צינורות ספרינקלרים. פשוט מחברים אותו עם ברגים לקיר והוא מגלה אש ומשמיע סירנה בו זמנית. בדרך כלל הוא מחובר לתקרה, כ- 1 מ' מהכיריים גז שברשותכם. מערכות כיבוי אש ביתיות בדרך כלל מצוידות בגלאי עצמאי מסוג זה , ובמטפי כיבוי שבאמצעותם תהיה לכם אפשרות להשתלט על השריפה.

תעשיות מיגון – ציוד כיבוי אש בהתאמה אישית

בחברת תעשיות מיגון מגבים משרדים, חברות ומוסדות שזקוקים למערכות כיבוי אש תקניות בהתאם לדרישות החוק. בנוסף, תעשיות מיגון מספקת ציוד כיבוי אש קמעונאי ביתי לכל דורש: גלאי עשן עצמאי ומטפים ביתיים.